Inlägg

En gång var jag förlorad men nu är jag åter funnen...

Bild
"För Människosonen har kommit för att söka upp och rädda det som var förlorat" (Luk.19:10). Livet är fullt av utmaningar och frestelser, särskilt när man är ung eller extra sårbar. En del kanske började med droger för att kompisar gjorde det eller för att det verkade spännande. Andra hade kanske själsliga sår som var tunga att bära och vände sig till droger eller alkohol i ett försök att bedöva smärtan. Men droger och sprit bara förvärrar allting så att det blir sju resor värre än vad det var från början. Några av oss har kanske känt oss svikna av samhället, av människor vi trodde var våra vänner, och till och med av vår familj (se 2 Tim.3:1-5).
"Han helar dem som har förkrossade hjärtan och förbinder deras sår" (Ps.147:3). Många som kämpat för att bryta sig loss från skadliga begär har fått stor hjälp genom sin tro på Gud och de underbara löften Han ger. Han är som fadern i liknelsen med Den förlorade sonen (se Luk.15:11–32). Gud sviker aldrig. Han varken överger e…

Hjälp någon som är beroende att bli av med skammen som driver missbruket

Bild
Jesus gav oss en underbar liknelse om en egensinnig son, historien om Den förlorade sonen. Läs den om du inte har gjort det tidigare (se Lukas 15:11-32).

I denna berättelse hade fadern två söner. En av sönerna ville ha förskott på sitt arv, vilket han fick och därefter slösade han bort alltihop i en upprorisk livsstil. Det är inte svårt att föreställa sig hur mycket sorg och smärta denna son lämnade efter sig. En del av oss har själva en gång varit ”förlorade”, och många av oss har älskat andra som varit "förlorade".

Människor som kämpar mot missbruk liknas ofta med denna förlorade son i Bibeln. Här är några lärdomar från Jesu berättelse om hur man kan hjälpa någon som är beroende att bli av med skammen som driver beroendesjukdomen, drogmissbruket.

Missbruk diskriminerar inte. Alla och vem som helst kan drabbas och det lär finnas fler människor med missbruksstörningar än personer med cancer. De flesta känner eller har känt någon som är eller har varit beroende av droger ell…

Den förlorade sonen

Bild
En välkänd historia i Bibeln är liknelsen om Den förlorade sonen som finns i Lukas kapitel 15. Den handlar om en man som hade två söner. Den ena sonen ber sin far om förskott på sitt arv. Sedan reste den unge mannen iväg från sin far och sitt hem och slösade bort sitt arv på en utsvävande livsstil. På grund av hans hämningslösa levnadssätt så hade sonen förlorat allt han hade fått, och dessutom drabbades det land han befann sig i av en hungersnöd. Det enda arbete han kunde få var att vakta svin (ett motbjudande arbete för en jude på den tiden).

Efter ett tag insåg han att de tjänare som arbetade för hans far hade det betydligt bättre än han. Så han ångrade det han hade gjort, ödmjukade sig och återvände hem till sin far där han hoppades få arbeta som tjänare som förlåtelse för sin skuld. Redan när hans far såg honom komma på avstånd skyndade han sig mot honom och kysste honom och ställde till med en festmåltid för att fira att hans son äntligen hade kommit hem igen.

Ibland kan de s…

Vad säger Bibeln om droger?

Bild
Många 12-stegsprogram och andra stödgrupper för rehabilitering av drogmissbrukare har etablerat sin grund från Bibelns skrifter. För dem som är i behov av återhämtning och tillfrisknande kan dessa läror vara en kraftfull motivation för ett liv i nykterhet.
Bibeln har mycket att säga om berusning, nykterhet och att medvetet skada kroppen. Men den namnger inte direkt beroendesjukdomen missbruk eftersom ordet missbruk inte användes när Bibeln skrevs. Begreppen 'missbruk' och 'beroende' utvecklades först under 1900-talet, enligt en artikel från 2007 publicerad i tidskriften Dialogues in Clinical Neuroscience.

Många bibelverser antyder att beroende/missbruk är en synd. I Första Korintierbrevet varnas vi för att låta frestelser övermanna oss, och vi får resurser för att övervinna dessa frestelser.

"Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor kan förvänta sig. Och Gud är trofast, Han kommer inte att tillåta att ni frestas utöver er förmåga [vad ni kan tåla]. S…

Fyra sätt som min pastor hjälpte mig ur narkotikamissbruk

Bild
Jag var beroende av droger när jag var 18 år gammal. Jag började utveckla ett beroende i 14-års åldern och fick en daglig vana vid 15. När jag var 18 började jag arbeta för en kille som var kristen och som hade en kiosk i ett köpcentrum. Vi hade många samtal där han försökte få mig att förstå varför kristendomen var sann. I ett års tid var jag ganska avigt inställd i dessa konversationer. I en tid då jag var väldigt deprimerad och ville ha någon form av lindring, gick jag till slut med på att läsa Bibeln. Han föreslog att jag skulle börja med att läsa Matteus eftersom det är den första boken i Nya testamentet. Så jag läste den och Gud öppnade mina ögon för hans frälsande nåd och jag blev kristen.

Kort efter detta träffade jag på min granne under mindre angenäma omständigheter. Jag kämpade fortfarande mot drogberoendet och en natt när jag var påverkad av droger och dessutom befann mig i ett bottenläge, så beslutade jag mig för att åka hemifrån för att skaffa mat. När jag backade ut fr…

Varför tillåter Gud lidande och varför får vissa lida mer än andra?

Bild
Jobs bok handlar i huvudsak om oskyldigt lidande. Gud har föreskrivet att vi som Hans barn får vandra i sorg och smärta, ibland på grund av synd (4 Mose 12:10-12), ibland för att tuktas (Hebr. 12:5-12), ibland för att styrkas (se 2 Kor 12:7-10; 1 Pet 5:10), och ibland för att ge möjlighet för Guds tröst och nåd att uppenbaras (2 Kor 1:3-7). Men det finns även tillfällen då lidande bland Guds folk är omöjliga för oss att förstå eftersom det sker för ett andligt ändamål som vi på jorden inte kan urskilja (läs Job 1:6-22; 2:3-10; jmf 2 Mose 4:11; Joh. 9:1-3).

Något av de svåraste i livet är att hantera lidande när det rör oss själva eller de vi älskar. Tyvärr är det ganska vanligt att då få höra fraser som: "Om du verkligen älskar Gud och gör ditt bästa för att tjäna Honom så kommer ditt liv att vara fritt från lidande." Denna uppfattning har cirkulerat i tusentals år, men den är så fel! För ofta är det raka motsatsen som är sann. Några av de största förebilderna i Bibeln uthä…

Vilddjurets märke, Den stora Vedermödan och Tusenårsriket

Bild
Här följer en mycket kortfattad text om ett väldigt stort och intressant ämne, sammanfattat av min gode vän och syster i tron. Hon har även gjort de tre filmerna till. Länk till hennes hemsida och Youtube-kanal finner du längst ner. 
Vad är Vilddjurets märke?
När människor hör frasen "vilddjurets märke" tänker de flesta på "666." Men vad säger Bibeln mer om vilddjurets märke? När kommer det att verkställas? Vad händer med dem som tar emot märket och de som vägrar? Fem avsnitt i Skriften talar om ”vilddjurets märke”. Men trots detta vet vi inte exakt vad detta märke kommer att vara eller hur det kommer att se ut. Men vi vet att det kommer att mottas i lojalitet mot vilddjuret som i en slags acceptans av att han är Gud.

Bilden av Vilddjuret och märket som krävs (Uppenbarelseboken 13:11-14).
"Och jag såg ett annat vilddjur komma upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorde…