tisdag 15 januari 2019

Vad säger Bibeln om att röka hasch?


Följande är min översättning och formateringarna är mina egna, liksom anmärkningar inom klammer. Eftersom hasch är vanligare i Sverige har jag i texten ersatt marijuana med hasch, och ibland med deras samlingsnamn, cannabis. Se videon i dess helhet längre ner i inlägget.

Cannabis blir alltmer populärt i vissa kretsar och med sitt ökade framträdande och möjliga legalisering är det något vi får en hel del frågor på. I denna video ger John Schoenheit [från Truth or Tradition] ett bibliskt perspektiv på hur vi ska behandla ämnet och om bibeln säger att det är ok att använda.

Även om Bibeln inte innehåller ordet cannabis så är slutsatsen att haschrökning är fel. Låt oss gå igenom några av de punkter som leder oss fram till den slutsatsen. Visst finns det en del som säger att "det finns många mediciner som påverkar våra sinnen". Och det är sant att det finns många läkemedel som påverkar ditt sinne. Men det gör det inte mer rätt att röka hasch och nu ska vi se varför.

Fundera först på varför Gud någonsin skulle vilja att vi använder en drog som påverkar våra sinnen? Gud är ju intresserad av att vi kan tjäna honom [nyktert] ur ett helhetsperspektiv. [liksom Han vill att vi ska finna meningen med livet och vara lyckliga]

Om vi har sådan svår smärta att vi verkligen inte kan fokusera på Gud och därför inte kan tjäna honom, så har Gud förståelse för varför vi använder en receptbelagd medicin som kan påverka vårt sinne. Och då kan man fråga sig om cannabis skulle kunna användas medicinskt på ett sätt som skulle hjälpa ens hälsa? Jag tror att det skulle kunna det [under läkares kontroll, min anm], så jag är inte emot cannabis så länge som det används som medicin och det är det viktiga. [t.ex finns det cbd-olja utan thc som sägs kunna hjälpa en del, min anm.]

Men sedan har jag hört folk säga saker som att "Gud skapade ju alla växter och gav dem som mat åt människor och cannabis är ju en växt!" Låt oss se var i Bibeln de hämtat det ifrån. Vi får gå ända tillbaka till Första Moseboken kapitel 1 och vers 29-30 - men en sak måste vi veta innan vi läser vidare, och det är att detta avsnitt i Bibeln handlar om Adam och Eva i Edens lustgård [i paradiset före syndafallet]. Det är alltså inte samma slags värld som vi lever i nu [även om det är samma planet].

"Se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frukt som har frö. Det ska ni ha till föda. Och åt jordens alla djur, åt himlens alla fåglar och allt som krälar på jorden, allt som har liv, ger jag alla gröna örter till föda.”  

Så det är sant att Gud gav växter som mat åt människor och djur i Edens lustgård men, vi lever inte längre i Edens lustgård. För efter detta gick världen igenom syndafallet som det står om i Bibeln, då Satan fick kontroll över världen och då förändrades världen. Men låt oss fortsätta läsa i 1 Moseboken kapitel 3 och vers 17 där det bl.a. står; 

Du...åt av trädet som jag befallde dig att inte äta av. 
Därför ska marken vara förbannad för din skull"

Så de växter vi ser runt om oss i världen idag är inte nödvändigtvis demsamma, eller precis som dem var i Eden, då många sannolikt har förändrats på grund av förbannelsen. I vers 18 står det: 

"Törne och tistel ska den bära åt dig"

Så växternas natur förändrades. Därför vet vi idag att vi inte bara kan gå ut och plocka vad som helst i naturen för att äta. Skulle vi använda samma argument som vissa haschrökare eller andra drogliberala så skulle vi kunna säga att "Giftek är ju en planta. Så därför kan vi röka Giftek". Men alla som känner till Giftek vet att om vi får in rök från Giftek i våra lungor och våra lungor börjar utsöndra vätska så dör vi. Det finns folk som dött bara av att ha gått igenom rök från brinnande Giftek. [det finns också växter där det räcker med att du rör vid dem så kan de ge svåra brännskador och andra allvarliga skador]. 

Eller ta till exempel svamp, vi vet att det finns många svampar som vi inte ska äta för då dör vi. Så det är inget hållbart argument att säga att bara för att Gud skapade plantor och växter så kan vi äta dem. Att påstå det är verkligen att felaktigt utnyttja Bibeln. Bibeln är inte våra ord. Det är Guds ord, och Han kommer att hålla oss ansvariga om vi missbrukar den. Så om vi ska använda Bibeln för att visa att vi kan göra vissa saker, så låt oss vara säkra på att vi använder den korrekt på det sätt som Gud vill att vi ska använda den.

Så varför är det fel att röka marijuana eller hasch för njutningsskull? Den främsta orsaken är att det förändrar ditt sinne. Du tänker inte på samma sätt, du känner inte på samma sätt, och faktum är att det är därför folk gör det. Och det som händer i ditt sinne när du röker hasch, faller inom samma kategori som berusning. Och det gäller inte bara hasch utan även andra saker som folk kan ta som helt förändrar deras sinnen. Låt mig förklara varför det hamnar i samma kategori som berusning [fylleri, rus]. Låt oss läsa vad som står i Efesierbrevet 5:18:

"Berusa er inte med vin, det leder till vårdslöshet. Låt er i stället uppfyllas av anden"

Så Bibeln säger att vi inte ska berusa oss med vin. Varför? Därför att det förändrar oss. Det förändrar vårt sätt att tänka. Det får oss att bli onyktra. Och det faktum att Bibeln säger "berusa er inte med vin" betyder inte att något annat berusningsmedel är okej. Bibeln säger inte "men du kan berusa dig på whisky, eller öl ..." Det handlar alltså inte om vinet i sig självt, utan om berusningen. Det Bibeln säger är "jag vill inte att du berusar dig på någonting". [det är inte förbjudet att dricka vin enligt Bibeln, Jesus drack vin men, alltid med måtta och aldrig för att bli berusad]

Ordet berusad här i Bibeln, betyder inte bara att vara berusad av alkohol. Att vara berusad är ett sinnestillstånd, ett förändrat sinnestillstånd. Både på grekiska och engelska är ordets betydelse detsamma. Det grekiska ordet "berusad" i Efesierna 5:18 som säger "berusa er inte med vin" används också till frasen "den mannen är berusad av makt".

Så vad menar vi med den frasen? Vi menar att makt har förändrat hans sinne, han tänker inte klart. Så när Bibeln säger "berusa er inte med vin" så betyder det "berusa er inte med någonting som påverkar ditt sinne så att du inte tänker klart". Gud vill att vi ska vara nyktra, redo att handla, lyssna och förstå, och det kan vi inte om vi går runt i ett förändrat sinnestillstånd där vi inte tänker klart. [Gud vill att vi ska finna meningen med livet och vara lyckliga, och Han som vår Skapare vet att vi aldrig kan uppnå det sålänge vi är slavar under ett skadligt beroende - se Rom 6:16, min anm.]

Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen
går omkring som ett rytande lejon och
söker efter någon att sluka. 1 Petr 5:8
Det finns också andra mycket allvarliga saker med sinnesförändande droger. Nämligen att dem kan "öppna upp" för demoner. Faktum är att om du studerar antropologi där man studerar andra folks kulturer, så kommer du att se att i de flesta kulturer har man använt sig av droger för att få andliga upplevelser. Att få en andlig upplevelse är skälet till att de tar droger, och de är mycket medvetna om att när de röker, äter eller dricker av vissa växter eller plantor, så öppnar det upp deras sinnen så att de får en andlig upplevelse. Men det är inte Guds ande de upplever. För Gud är den som säger att du inte ska berusa dig. Så om du får en andlig upplevelse av en sinnesförändande drog, då är det av en demon [eller flera].

Bibeln säger att när djävulen släpps in i ditt liv, så kommer han för att "stjäla, slakta och döda" [Joh 10:10]. I början när han kommer in i någons liv kan saker han gör verka harmlösa, ja till och med roliga eller häftiga [2 Kor 11:14; 2 Kor 4:4; 1 Pet 5:8; Jak 4:7]. Men djävulen är en elak slavdrivare och om du låter honom komma in i ditt liv, så kommer han att skada och förgöra ditt liv på ett eller annat sätt. Därför varnar Gud oss för det. Så öppna inte upp för djävulen att komma in i ditt liv. [djävulen är den störste bedragaren som finns, och ett av de största bedrägerierna han gjort är att få människor att tro att han inte existerar, min anm.]

Att ta droger är alltså ett sätt att öppna upp för demoner, och det är därför Gud säger till oss att inte ta sinnesförändande droger! Låt dig inte sjunka in i ett sinnesförändrat tillstånd, ett berusande tillstånd, varken av droger eller alkohol. Det kan öppna upp för demoner och förgöra dig.

Dessutom är illegala droger en del av en kriminell verksamhet som skadar människor. Även om detta kanske förändras en dag i det land vi lever i (det debatteras om att göra vissa droger lagliga) så är det ett faktum att många människor blir skadade eller mördade på grund av drogindustrin, och genom att ta dessa droger är man delaktig i det. Gud vill att vi ska ha rena händer och ett rent hjärta. Så låt oss inte blanda oss i en så smutsig och grym industri där många oskyldiga kommer till skada.
En Förändring Börjar Med Ditt Val

 

Varje dag önskar vi att vi kunde disciplinera oss själva för att göra viktiga förändringar i våra liv. Varje dag önskar vi att vi kunde öppna boken som öppnar vårt sinne för ny kunskap. Varje dag önskar vi att vi kunde starta en ny aktivitet. Varje dag önskar vi att vi kunde starta processen med en förändring av livet. Vi kan göra det omedelbart, eller nästa vecka, eller nästa månad eller nästa år.

Vi kan också välja att göra ingenting. Vi kan låtsas istället för att utföra. Och om tanken på att behöva förändra oss gör oss obekväma, så kan vi förbli som vi är. Vi kan välja vila istället för ansträngning, underhållning istället för bildning, illusion istället för sanning och tvivel istället för tillförsikt [eller framtidstro]. Valet är vårt att göra. Men medan vi förbannar effekten, fortsätter vi att mata orsaken.

Som Shakespeare enastående observerade, "Felet ligger inte i stjärnorna, utan i oss själva." Vi skapade våra nuvarande omständigheter genom våra tidigare val. Vi har både förmåga och ansvar att göra bättre val från och med idag. De som söker det goda livet behöver inte fler svar eller mer tid att tänka över saker och ting för att nå fram till bättre resultat. De behöver sanningen.

De behöver hela sanningen. Och de behöver ingenting annat än sanningen. Vi kan inte tillåta oss att göra fler misstag i våra omdömen, som upprepas dag efter dag, bara för att leda oss nedåt på fel väg. Vi måste gå till botten med de saker som utgör den största skillnaden [orsaken] i hur vårt liv fungerar. Och då måste vi göra de verkliga valen som kommer att ge liv, glädje och framgång i vårt dagliga liv.

Och om jag får vara så djärv att erbjuda mitt sista råd för någon som söker och behöver göra förändringar i sitt liv: Om du inte gillar hur saker och ting är, så förändra det! Du är inte ett träd [som inte kan flytta sig]. Du har förmågan att helt förändra alla områden i ditt liv - och allt börjar med din egen kraft att välja.


Om Du Förändrar Dig Själv, Kan Du Förändra Ditt Liv

Livet handlar om konstanta, förutsägbara förändringsmönster, och den enda förändringsbara faktorn kommer att vara våra känslor och attityder gentemot livet. Vi som människor har makt över vår inställning [positiv eller negativ] och den inställningen avgör våra val och våra val avgör resultaten. Allt som vi är, och allt som vi kan bli, har faktiskt givits åt oss själva att bestämma och tolka genom våra attityder och val.

Livet är som de skiftande årstiderna - du kan inte ändra på årstiderna, men du kan förändra dig själv. Så den första stora lektionen i livet är att lära sig hur man hanterar vintrarna. De kommer regelbundet, strax efter hösten. Vissa är långa, vissa är korta, vissa är svåra, vissa är lätta, men de kommer alltid strax efter hösten. Det kommer aldrig att förändras.

Det finns alla sorters vintrar: "vintern" när man inte kan lista ut saker och ting, "vintern" när allt tycks gå fel. Det finns ekonomiska vintrar, sociala vintrar och personliga vintrar.

Vintertid kan ge besvikelser och besvikelser är vanligt förekommande för oss alla. Så du måste lära dig hur du hanterar vintrarna. Du måste lära dig hur du hanterar svårigheter; det kommer alltid tillfällen att göra det. Det kommer aldrig att förändras.

Den stora frågan är vad man ska göra med vintrarna. Du kan inte bli av med januari bara genom att riva ur den ur kalendern. Men här är vad du kan göra: Du kan bli starkare; du kan bli klokare; du kan bli bättre. Kom ihåg denna trio av ord: starkare, klokare, bättre. Vintrarna kan inte förändras, men du kan.

Innan jag förstod detta, brukade jag önska det var sommar när det var vinter. När saker och ting var svåra önskade jag att de var enkla. Jag visste inte bättre. Därefter gav min mentor, Earl Shoaff, mig svar från en del av hans enastående filosofi när han sa: "Önska inte att det var lättare, önska att du var bättre. Önska inte färre problem, önska mer skicklighet. Önska inte färre utmaningar, önska mer vishet."


Du Kan Få Mer - Om Du Blir Mer

Här är livets stora utmaning: Du kan få mer än vad du har, för du kan bli mer än du är.

Jag har funnit att inkomst sällan kommer att överstiga din egen personliga utveckling. Ibland kan inkomsten ta ett "lyckosprång" men, om du inte själv utvecklas så kommer det att sluta med att du hamnar tillbaka på ruta ett. Någon sa en gång, att om du tog alla pengar i världen och delade ut det lika bland alla, så skulle det ändå snart hamna i samma fickor som innan.

Du kan dock få mer om du själv blir mer. Du förstår, så här ser den andra sidan av myntet ut: Om du inte ändrar på hur du själv är, så kommer du alltid att ha det som nu. [kom ihåg att det gäller trots evt ekonomiska "lyckosprång"...] Det viktigaste som utgör skillnaden är vad du gör - det är den mänskliga ansträngningen som räknas.

För att få mer, behöver du själv bli mer. En kille sade, "Om jag hade ett bra jobb, skulle jag verkligen bruka allvar, men jag har det här skitjobbet, så jag bara slackar." Om det är din filosofi, så kommer du att stanna där. Vissa säger att "Om jag hade massor av pengar, skulle jag vara riktigt generös, men det har jag inte, så därför är jag inte generös." Ser du, du måste ändra den filosofin annars kommer du aldrig att ha "massor av pengar".

Om inte du förändrar dig själv, så kommer det ingen förändring till det bättre. Det är faktiskt helt fantastiskt att när vi väl slänger ut vår "skylla på-lista" [dvs bortförklaringar och dåliga ursäkter] och istället börjar med att förändra oss själva [bli mer av våra verkliga jag] så börjar även allting annat runt om oss att förändras till det bättre.

Källor: Change begins with choise, If you change yourself, you can change your life, You can have more, if you become more.

tisdag 1 januari 2019

Bedrägeri och självbedrägeri beskrivs i Bibeln


Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. För människorna kommer att älska sig själva, älska pengar. De kommer att vara skrytsamma, stolta, hånfulla (hädare), olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, ondskefulla, kärlekslösa, oförsonliga, förtalare, utan självbehärskning, råa, utan kärlek till det som är gott, falska (förrädare), hänsynslösa och högmodiga (inbilska). De kommer att älska njutning i stället för Gud, och ha ett yttre sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. (2 Tim 3:1-4)

De flesta kan nog hålla med om att ovanstående bibelverser stämmer.
Dessutom står det att alla som vill leva enligt Guds vilja och följa Jesus Kristus kommer att förföljas. Och att onda människor och bedragare skall gå längre och längre i ondska. Att de inte bara bedrar andra utan även sig själva. Bedrägeri och självbedrägeri skulle vara tydligt i slutet på denna tidsålder (2 Tim 3:12-13).

Det känns extra hårt när det är någon man älskar som bedrar en. De kanske sprider lögner, hånar, baktalar, och om man inte sätter ner foten i tid så eskalerar det och blir allvarligt infekterat. En del kanske anklagar och kritiserar grovt för minsta lilla, t.o.m. helt utan orsak, men många gånger är det deras egna fel och brister de projicerar på någon annan. Kanske inser dem inte heller att allt bara förvärras och gör att den 'oskyldigt anklagade' drar sig alltmer för att ta kontakt, för vem fortsätter räcka ut sin hand när den hela tiden utsätts för risken att skadas allvarligt? Det är helt enkelt ohållbart att gå på äggskal. Men som kristen ska man förlåta, till och med sina fiender, och när det är någon man älskar önskar man bara att den som sårar en vaknar upp, inser vad den gjort och uppriktigt ber om ursäkt. Men när det aldrig kommer minsta lilla ursäkt då är det bättre att vara stilla, förlåta personen i ens hjärta och lägga det i Guds händer (Luk 1:37; 1 Kor 13:4-6; Fil 4:7).

Bibeln förutsäger framtiden och därför kan många kristna som känner sin Bibel känna igen mycket av utvecklingen i världen. T.ex förutsäger Skriften inte bara att flertalet människor skulle bli kalla, utan även varför (Matt 24). Hela Skriften är inspirerad av Gud och pga dess gudomliga ursprung, lär den oss om vad som är sant och riktigt och varför vissa saker kan kännas fel i våra liv. Den korrigerar oss när vi har fel och lär oss att göra det som är rätt. Den ger tröst, styrka och uppmuntran. Den ger inte bara förklaring på världens tillstånd, utan den ger också svar på meningen med livet (1 Tim 6:12,192 Petr 1:20-21). Bibeln är verkligen den bästa bok som skrivits, som ett brev från vår Skapare som vädjar till var och en av oss personligen att närma oss Honom så vi kan komma till insikt om sanningen och bli räddade (1 Tim 2:4, Jak 4:8).

"Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av Guds helige ande har människor talat vad de fått från Gud. - 2 Tim 3:16.söndag 9 december 2018

Bedrägeriets Frön

av Barbara Buzzard [min översättning].
Focus On The Kingdom, Vol. 21 No. 3 Anthony Buzzard, editor December, 2018.


Vem skulle ha trott, att med alla lögnerna man fått höra, accepterat, t.o.m förväntat i vår kultur, att några av de farligaste lögnerna skulle vara de lögner vi intalar oss själva? Psalm 119:29a är en bön av David där han ber Gud att avhålla oss från att bedra oss själva: "Låt lögnens väg vara långt ifrån mig". Uppenbarligen har vi en tendens att bedra oss själva och detta går hand i hand med Ordspråksboken som varnar för att det är dårar som bedrar sig själva (Ords 14:8).

En rikstäckande bästsäljare i början av 80-talet var utmanande för kristna inte bara på grund av titeln utan för att dess premiss motsvarar Skriften: People of the Lie av M. Scott Peck [forts. Lögnens Folk, min övers.]. Författaren hävdar att människor blir "lögnare" på grund av deras oförmåga eller ovillighet att tolerera smärtan av att erkänna sina egna fel. Resultatet av lögnen är självbedrägeri.

Lögnens folk har dessa kännetecken gemensamt:
 • I deras fall kommer ondskan inte från avsaknaden av skuld, utan i deras strävan att undvika den. 
 • De är syndabockar som projicerar sina egna synder på andra, samtidigt som de förnekar oegentligheter. 
 • De förnekar sina samveten och brister i att avsky sig själva när de borde. 
 • Medan de saknar motivation att vara goda, så har de en intensiv önskan om att framstå som goda. 
 • Deras "godhet" är bara en skenbild. Det är hyckleri. Och därför är det en lögn. 
 • Denna lögn bedrar inte andra lika mycket som den bedrar dem själva.

Avslöja Lögnen: Sanningen om Lögner 
Författare Dr. Peck är överens med Skriften i erkännandet att "stolthet går före fall". Han definierar denna stolthet som en egenskap som "orealistiskt förnekar vår inneboende syndighet och ofullkomlighet" (1) och han försäkrar hur ytterst farligt detta är. Peck betonar att för "Lögnens Folk" är självbedrägeri en integrerad del av deras beteende; så pass att de är villiga att offra och skada och till och med förgöra andra för att bevara sin egen självbild. Han namnger denna egenskap som elakartad narcissism och finner den vara en rot till ondska och totalt pervers.

Ett kännetecken för folket Peck beskriver är bristande självrannsakan. "Hur obehagligt det än kan vara, så är känslan av personlig synd just det som hindrar vår synd från att gå överstyr. Det är en mycket stor välsignelse eftersom det är vårt enda effektiva skydd mot vår egen tendens för ondska." (2) Lögner är förödande, och inte mindre förödande när det är lögner som intalas av oss själva. Det är skadligt att ignorera eller på annat sätt fly från sitt samvete. Det påminner mig om spetälska och det faktum att de inte kan känna smärta som fungerar som en flyktsignal, t.ex. att man bränner fingrarna genom att röra en varm spis. Nervändarna som orsakar att man omedelbart drar sig tillbaka på grund av smärta är, i själva verket, en välsignelse som räddar en från ytterligare skada. Så är även ett aktivt och funktionellt samvete vår vän, en skyddsåtgärd, som förebygger katastrof. Och skulle vi misslyckas, så har Gud tillåtit oss att bli välsignade genom [erkännandet av] skuld.

I förbigående vill jag tillägga att Peck inte började sin praktik i psykologi med en syn på Satan som ett aktivt väsen, utan han blev förvissad om detta väsens makt och personlighet som en följd av det han såg och upplevde. Följande är vad han har kommit att tro: "Genomsyrande för denna personlighet (Satan) är en aktiv närvaro av hat. Satan vill förgöra oss. Det är viktigt att vi förstår detta ... Att tro annat är att bli vilseledd. Faktum är att Satans bästa bedrag är dess (sic) generella framgång i att dölja sin (sic) egen verklighet från det mänskliga sinnet." (3)

När Jesus sade "Välsignade är de som är ödmjuka i anden" [4] jämförde han då inte deras beteende med Fariseernas eller de feta katternas på Jesu tid? Är inte stolthet den mest grundläggande av all synd? Är det inte stolthet som övertygar oss om riktigheten i vårt beteende - det vill säga synden att tro att vi är utan synd? Alla andligt friska vuxna måste underordna sig sina egna samveten. Att inte göra det gör att man syndar. Vi måste vinna konflikten mellan [erkännande av] skuld och åsidosättandet eller flykten av den skulden. Bedrägeriets frön aktiverar vårt uteblivande av erkännande. Skuldmedvetenhet fungerar som en bra sak så länge det får oss att ångra våra handlingar och ändrar kurs. Det får inte förmörkas. Och så förstås det fantastiska miraklet om förlåtelse som kommer att rensa oss inte bara för synd utan för skuld.

En verklighet 
"Ondska har alltid något med lögner att göra", (5) säger Peck, och igen påpekar han faran av egenkärleken bakom dessa lögner. Han påminner sina läsare om att Satan är lögnens fader [6] och att hans största makt är genom mänsklig tro på hans lögner. Man behöver bara tänka på den enorma tonvikt på lögnaktighet som ges i Psalmerna och Ordspråksboken för att förstå vad Peck menar. Vår kultur verkar ha nedsatt lögner till att inte betyda mer än slarv eller sent (dvs små lögner och vita lögner). Skriften verkar se det helt annorlunda, dvs skillnaden mellan att vara en dåre eller inte. "Den som lever av aska är förledd av ett vilselett hjärta, så att han inte kan rädda sin själ eller tänka: "Är det inte lögn, detta i min högra hand?" (Jes 44:20)

Detta är en kritiskt aktuell fråga. Jag tycker det är sorgligt att den här lögnen som Peck talar om (skenet av oskyldighet osv.) har blivit så framträdande inom rådgivningsområdet där "gå vidare"-metoden verkar ha gjort sig av med ånger och bättring som något onödigt. Den sorg och ånger som medföljer skuld och erkännande av oegentligheter är goda känslor, inte att undvika eller bortskaffas. De är rengöringsverktyg och en integrerad del av en läkningsprocess. (7)

Den enda vägen ut är igenom, inte undvikande. Låt oss inte omskriva berättelsen om den förlorade sonen [8] genom att säga att om sonen hånleende stoltserade in i sin fars hus och krävde vissa saker så skulle fadern reagera på samma sätt som han gjorde [i berättelsen], dvs slå armarna om hans hals och förbereda en fest, osv. Eller hur?!

Ånger kan inte ersättas med gruppkramar. Är inte detta avskaffande av moralisk dom en ovillighet eller oförmåga att bekänna synden? Och ändå säger Ordspråksboken 28:13b oss att syndens bekännelse och övergivandet av den kommer att göra oss förtjänta av den barmhärtighet vi alla önskar.

Inbjudan 
Understår vi oss att ändra det modus operandi [tillvägagångssätt] som ges till oss i Skriften? På ett sätt är hela Skriften en berättelse om ånger och förlåtelse. Det är Guds inbjudan till att ändra riktning och vandra på en ny väg. Men det är också ett kontrakt som vi måste ingå. Om hälften av avtalet tas bort (vår del) till förmån för ett "gå vidare"-sätt, så har vi gjort det på vårt sätt och inte på Guds sätt. "För det onda uppstår i vägrandet av att erkänna våra egna synder". (9) Kan vi vara vid den punkten som beskrivs i Psalm 12:9 "Överallt där uselheten prisas stryker de gudlösa omkring." Att avskaffa ånger är att avskaffa samvetet, och enligt Dr Pecks avhandling skulle det vara en stor katastrof.

En absolut nödvändighet
En intensiv koncentration på lögner får mig att överväga sanning och hur farligt det är att vara utan den. Vi är alla villebråd för propagandan att sanning bara är subjektiv. Själva tanken om sanning eller ett sökande efter sanning kan låta främmande, och ändå bör sanning injiceras i varje tanke, varje förväntan, moralisk uppfattning, värdesystem och filosofi som vi opererar från. En av de viktigaste sakerna vi kan göra för att få större kraft och tillförsikt är att identifiera lögner. Då förlorar dem sin makt över oss. Vi gör detta genom att motverka lögnen med sanningen och förkastar den som ”Det som jag har här i min hand är en lögn.” (Jes 44:20).

Hoppet 
Dr Peck betonar att en av de viktigaste orsakerna till att identifiera ondskan är läkningen av dess offer, som hans undertext säger: "Hoppet om att läka mänsklig ondska." Det påminner mig om Ordspråksboken 17:15 som varnar oss för "Att låta den skyldige gå fri och döma den oskyldige – bådadera är något HERREN avskyr." Mycket intressant eftersom det verkar som att det ena är lika illa som det andra. Vi får inte vara skyldiga till något av det. Det åligger oss att känna igen lögnen för att förkasta den. Det är dessutom absolut nödvändigt för oss att vandra i sanningen. Fokus i koncentrationen av denna onda sida av vår natur och på Den Onde som frestar oss är inte att slå på/läxa upp/fördöma, utan att hjälpa/läka/utrusta alla av oss som är i fara.

Tänk på Daniel 8:25a, som bekräftar hur självbedrägeri och lögner går hand i hand för att producera ondska: "Hans bedrägliga lögner kommer att göra honom så framgångsrik att han kommer att tro att han är riktigt stor" (CEV-deceitful lies).

"Lögnens folk" är inte korrigerbara. Det är deras stora synd. Både Psalmerna och Ordspråksboken är avhandlingar om den korrigering som vi alla behöver: om du är si, måste du bli så. Vad betyder det att vara ödmjuk? Vårt hopp ligger i denna egenskap, eftersom den ödmjuke inte bara kommer att bli erkänd av vår Fader utan belönas med det utlovade landet vi alla har hört om (Matt 5:5).

Hoppet om läkning av mänsklig ondska uttrycks i klartext här: "Om Mitt folk, som är uppkallat efter Mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker Mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill Jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land." (2 Krön 7:14). Och slutsatsen av detta är: "Det offer Gud vill ha är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat [ångerfullt] hjärta föraktar du inte, Gud" (Ps 51:19)
Fotnoter:

 1. People of the Lie, p. 80 
 2.  Ibid., p. 72. 
 3.  Ibid., p. 208) 
 4.  även "Saliga", samt "fattiga i anden" jmf Matt 5:3 - min anm. 
 5.  People of the Lie, p. 135. 
 6.  Joh 8:44 - min anm. 
 7.  En kritisk läsare kommer att poängtera att "generation snöflinga" och bortskämda millenniegenerationen av idag ofta inte har samma samvetsgrad som den äldre generationen har. 
 8.  Luk 15:11-32 - min anm. 
 9.  People of the Lie, p. 233.

tisdag 4 december 2018

Jesus sa:"Kom till mig, alla ni som sliter och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt." 

måndag 3 december 2018

Fatimahs vittnesbörd

Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörd och Guds ord och som inte hade tillbett vilddjuret och dess bild eller tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De levde och regerade med Kristus i tusen år. - Upp 20:4.
Fatimah lämnade islam efter 30 år som hängiven muslim i ett muslimskt land. Det här är en ett kortare utdrag av hennes historia (min övers). Förklaring till fotnoter och mer information finns under inlägget.
~~~

Jag antar att vändpunkten i min religiositet kom en sommar när jag läste hur Muhammad brukade falla i trans när han mottog uppenbarelser. Min pappas mor hade förmågan att fånga demoner/andar (kallas jinn på arabiska) [---] När min farmor kallade på honom [demonen] stelnade hennes kropp, hon svettades kraftigt och föll i trans. Hennes läppar rörde sig väldigt fort, men om någon ansträngde sig för att höra, så hörde de […] ett svagt ljud av en manlig röst som talade på ett annat språk. Min far erinrade sig att det lät som "ett mäktigt djurs snarkande." Hon började då skriva flera meningar utan paus. När den övernaturliga kraften lämnade henne kollapsade hon, dränerad på all energi.

Hennes skrivande, om än förvirrande ibland, var ofta på felfri arabiska och gav alltid svar på de frågor som hon hade ställt till anden. Anden gav inblick i tidigare händelser som ofta var korrekta och berättade för henne om framtiden. Den profeterade även när hon skulle dö. Sådana berättelser är inte ovanliga i arabiska länder. [---] Det var heller inte ovanligt för fjorton århundraden sedan.

Koranen hänvisar till det på flera ställen och utmanade alla jinns [andar] och människor att förena sig och frambringa en bok som Koranen. [---] Det kan verka som en fånig utmaning idag, men 600-talets araber förstod det så. Texten i Koranen [måste ha] komponerats av någon så mäktig att ingen vanlig människa eller jinn någonsin tog upp [koranens] utmaning. [---] När jag lärde mig om Muhammeds erfarenheter kunde jag inte låta bli att dra likheter mellan hans fysiska tillstånd, när han hävdade att få uppenbarelser, och min farmors fysiska tillstånd när anden talade genom henne […]. Sedan läste jag en hadith där Muhammad sa:

"Det finns ingen bland er som inte har med sig en ständig följeslagare (qareen) [1] från jinn och en ständig följeslagare bland änglarna." 
 De sa: "Du också, Allahs budbärare?" 
 Han sade, "Jag också, men Allah har hjälpt mig mot honom (djävulens följeslagare) och han har blivit muslim, så han vill bara ge mig det som är bra."

(Denna hadith är citerad HÄR och en liknande finns i Sahih Muslim, bok 39, Hadith nr 6759). Det är ganska tydligt att Muhammad hade en demon/jinn som en ständig följeslagare. Muhammad [trodde sig] ha makten över den jinnen [demonen] och hade behärskat den och fick den att underkasta sig Allah (anden hade blivit muslim) så han förenade sig med Muhammed, vilket Muhammed tyckte var bra. Det är registrerat att Muhammed har bekräftat detta.

Koranen är verkligen vacker på många ställen. Surah Rahman är oerhört vacker poesi som man inte bara kan uppskatta om man förstår arabiska, utan även de som inte förstår arabiska tycker det är förtrollande. Men min fråga har alltid varit: är det allt Den Mäktige Guden kan komponera? Begränsade inte Muhammed Guds kraft genom att hävda att Koranen var Hans ord? [---] Men så var det inte Muhammed som skrev den heller. Språket kan ha varit alltför sofistikerat för honom och kan ha imponerat på honom. Koranen hävdar att jinns lyssnade på Koranen och spred ordet (Surah 46: 29-30).

Kan det vara så att Muhammeds Jinn också hörde Toran och Evangeliet och rapporterade det till Muhammed? Muhammed kände inte till Skrifterna eller den bibliska historien eller vetenskapen, men kunde hans Jinn ha känt till allt detta, om än genom sin egen felaktiga förståelse [...]? Gud gör inte fel, men en Jinn kan, och därför finner vi motsägelser och dålig vetenskap i Koranen. Kanske visste Aisha [2] i hemlighet att det inte var Gud som var angelägen att uppfylla Muhammeds önskningar, utan att det var en Jinn [demon]…

Jag fortsatte att studera islam närmare. När jag ifrågasatte olika punkter, sa andra till mig att jag uppmanade Satan att viska till mig och att jag borde sluta läsa för mycket. De flesta muslimer känner inte heller till de små detaljerna om sin religion eller bryr sig inte om dem för att bevara sinnesfriden. Mina närmaste fortsatte att förklara att jag inte gjorde något fel: Jag tillbad en Gud - bad mer på en dag än någon från någon annan religion; Jag bedrog inte någon, ljög inte och stal inte. Hustrumisshandel, polygami och förtryck påverkade inte mig. Vad mer ville jag ha? Så jag började tyst söka efter Sanningen i hemlighet.

Jag tillbad en gud fem gånger om dagen men de tillhörande ritualerna var tröttsamma. [---] Fem gånger om dagen satt jag på min bönematta i Tashahhud och spenderade nästan hälften av min bön i att välsigna Muhammed och hans ummah flera gånger. Vilken annan profet lärde någonsin sitt folk att välsigna honom oändligt varje dag? Jag anade en dold paranoia. Men ingen muslim jag kände förstod det.

Min tro på islam hängde i en tunn tråd och jag väntade bara på att Gud skulle visa mig det sista tecknet. Det tecknet kom i form av ett islamiskt samtal som jag deltog i. Talaren talade om Koranen. Någon från publiken frågade hur många verser det finns i Koranen eftersom det finns en viss förvirring på exakt antal.
Talaren förklarade att ingen vet (och lade till att det inte spelar någon roll hur många det finns):
Antalet är ifrågasatt eftersom koranforskare skiljer sig åt i sina åsikter över var en vers slutar, och om vissa verser är en eller flera verser, beroende på hur Koranen sammanställdes. Enligt den nuvarande versionen finns 6 236 verser utan bismillah och 6.349 med bismillah [3]. Det finns dock koranforskare som ser på de äldsta samlingsverken av verserna och tror att rätt antal med bismillah är 6 666!” [4]

Han hade inte ens avslutat sitt samtal när mina armar fick gåshud och jag gick ut ur byggnaden. Hemma spenderade jag mycket tid på internet sökandes information om Antikrist. Vad jag hittade var väldigt betydelsefullt. Uppenbarelseboken 20:4 säger:

”Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörd och Guds ord och som inte hade tillbett vilddjuret och dess bild eller tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De levde och regerade med Kristus i tusen år.”

Några distinkta egenskaper som karakteriserar Antikrist:
 • Hans tal är Sexhundrasextiosex = 666 (Upp 13:18). Det finns en stor möjlighet att det faktiska antalet verser i Koranen som sammanställts och standardiserats av Uthman verkligen är 6 666. Många muslimer tror iallafall det. 
 • Det finns ett märke på pannan på de som följer Antikrist (Upp 13:16) — Hängivna muslimska män utvecklar ett ärr på sina pannor, som kallas zabiba på arabiska, som kommer av att deras pannor gnuggas mot deras bönemattor. Det nämns t.o.m. i Koranen i 48:29. [5] 
 • Och det finns ett märke på deras högra hand (Upp 13:16) — För att komma in i islams fålla tog Muhammad trohetsed från folk som kallas bayah på arabiska som innebar att en man eller kvinna placerade sin högra hand i Muhammeds högra hand. Sufi-muslimer utövar fortfarande bayah. Bayah nämns också i Koranen i samma sura i 48:18, och även i 60:12. Och allt vad en muslim tog i besittning på Allahs väg, alltifrån mark till kvinnor kallades "det som deras högra hand besitter". Islam kom för att äga allt med sin högra hand. 
 • Antikrist kommer att ändra kalendern ('tider och lagar') (Dan 7:25) — Den muslimska heliga dagen är inte på sabbatsdagen [lördagen] utan på fredagen, och den muslimska Hijri kalendern är en månkalender som skiljer sig mycket från den relativt fasta julianska eller gregorianska kalendern. [6] 
 • Han kommer att sprida sig i länderna med sitt svärd (Dan 11) — Det är allmänt känt att islam spred sig i de olika länderna genom krig och ockupation. 
 • Antikrist kommer att predika en annan Jesus än den som predikades av apostlarna (2 Kor 11:3-4) Enligt den muslimska tron och särskilt Koranen så var Jesus inte [Guds son], han pratade som ett barn i vaggan, gav liv åt lerfåglar, och varken korsfästes eller uppstod [från de döda]. [7]

Vad som helst som inte är från Gud har alla möjligheter att förvandlas till något som är ont. Eftersom ingen gudomlig kraft stoppade Muhammed när han uträttade krig och började ge sig själv speciella tillåtelser, så måste han ha trott att allt han gjorde hade Guds godkännande och välsignelse. Koranen insisterar på att alla muslimer måste lyda Allah och Muhammed och måste välsigna Muhammed varje dag. Och medan det finns många ahadither som lär att Muhammed var en man, så finns det också många fler som uppmanar muslimer att sätta sin fulla tro på Muhammed, svära trohetsed till honom, välsigna honom och söka hans medling på domedagen, då "alla profeter från Adam till Jesus" [enligt Koranen] kommer att misslyckas med att ingripa, så Muhammed kommer att tala upp från sin "Maqam Mahmoud" (upphöjda position) [8] för att medla för sina anhängare. Att veta allt detta och mer därtill, gjorde att jag inte kunde fortsätta vara muslim.

En profet [Muhammed] kom för att ändra det onda status quo och reformera samhället [i Arabien]. Men att argumentera för stöldkupper, polygami, barnäktenskap, slaveri och hustrumisshandel som varandes Arabiens antika sedvänjor som islam fortsatte med […] visar bara vad Muhammed borde ha gjort, men inte gjorde. Genom att inkludera sådana handlingar i hans utövning och i Koranen kunde Muhammed försökt sätta gränser, men istället sanktionerade han dem i processen. Trodde han verkligen att dessa metoder gradvis skulle avta, som muslimerna hävdar, när han samtidigt hävdade att han var den siste profeten och skulle följas fullständigt?

Så kände jag för den religion jag föddes in i. Men jag hoppade inte blint in i kristendomen. Jag studerade andra religioner och kom till slutsatsen att Kristi budskap verkligen är det bästa och mest fredliga, men jag kanske inte håller med en del kristna och deras praxis. Man kan skapa förändring genom kärlek.

Inget och ingen kan jämföras med Jesus Kristus. Han behöver inte min lovprisning för hans handlingar talar för sig själv, och han behöver inte mina välsignelser eftersom han är den som välsignar, ty Herren är verkligen min herde. Jag stannar inte längre uppe hela nätter för att läsa och åter läsa Koranen i skräck och misstro, och jag är inte längre bitter angående Muhammeds läror, eftersom jag finner tröst i Kristi ord; ord som varsamt varnar och gör oss till ödmjuka och snälla människor. Nu tror jag starkt på att om du uppriktigt söker sanningen och håller ditt hjärta och sinne öppet, så kommer Jesus att finna dig så småningom för han lovade;

"Fortsätt att be och ni ska få. Fortsätt att söka, och ni ska finna. Fortsätt att bulta, och dörren ska öppnas för er." (Matt 7:7)~~~

Läs hela Fatimahs vittnesbörd HÄR som är ganska långt och innehåller många andra intressanta detaljer. Länkar till fler berättelser av före detta muslimer från i stort sett hela världen finns i min sidospalt "Folk som lämnat islam".

Jag menar inte att jag vet att Antikrist kommer genom Islam, bara att jag ser många likheter. Bibeln varnar oss för djävulen och hans bedragare, falska profeter, falska Jesus-gestalter, antikrister, Antikrist, falsk religion och spiritism och allt som har med det att göra. Den ende sanne Guden vill att vi noggrant ska läsa Hans ord, Bibeln, så att vi kommer till insikt om Sanningen.

Och här följer en förklaring till fotnoterna:
[1] qareen, en konstant spöklik följeslagare - se HÄR.
[2] Aisha, enligt de mest auktoritativa haditherna skrev Muhammed äktenskapskontrakt med Aisha när hon var sex år och fullbordade äktenskapet när hon var 9 år. Muhammed var 53 år gammal. Mer info HÄR.
[3] Bismillah, samlande namn på frasen "I Guds, den Barmhärtiges, den Nåderikes namn"
[4] Upp 13:18.
[5] Zabibah, eller Prayer bump.
[6] Hijri, eller månkalendern.
[7] 'Isa, en muslimsk Jesusgestalt
[8] Läs mer om antikrist HÄR

torsdag 29 november 2018

Den Ädla Koranen


Följande text [min översättning] är ifrån ”Kallelse för våldsam Jihad i Australien” av dr. Mark Durie. Hänvisningar till källor återges i texten, liksom korancitat från The Noble Qur'an.

~~~

Saudierna, Förenade Arabemiraten och Egypten klippte nyligen diplomatiska band med Qatar och införde sanktioner och anklagade Qatar för att stödja terrorismen. Saudierna har krävt att Qatar stänger Al-Jazeera och klipper alla band med Det Muslimska Brödraskapet, al-Qaida, Hizbollah och Den Islamiska Staten. Qatars långvariga och välkända stöd till Det Muslimska Brödraskapet, som syftar till att förena muslimska nationer under ett islamiskt kalifat och har nätverk av anhängare i hela Mellanöstern, uppfattas nu som ett allvarligt hot mot sina grannar.

Detta är som att se flisan i sin grannes öga men inte bjälken i sitt eget, för Saudiarabien har själv en lång historia om att exportera Islamisk radikalism. Bland de mest anmärkningsvärda exporterna är miljontals Koraner i översättning, som genom kommentarer (främst i fotnoter) och medföljande material, uppmuntrar muslimer att utöva våldsam jihad för att upprätta en Islamisk Stat.

Bland saudiernas exporterade Koraner finns en engelskspråkig utgåva, The Noble Qur’an [den ädla koranen], som finns i moskéer, bönerum och mötesplatser runt om i världen. Den som hänvänder sig till den Saudiarabiska ambassaden i Canberra kommer att skickas en kopia gratis.

Den Ädla Koranen finns i musallah eller bönerummet på Canberras flygplats. Vad som uppenbarligen är samma utgåva, med "AIRPORT MUSALLAH" skrivet med svart märkespenna på sidans slut, har suttit där de senaste fyra åren sedan den nya flygplatsen byggdes. Den Ädla Koranen är också offentligt tillgänglig i andra "multi-faith" utrymmen som har poppat upp på institutioner över hela Australien under senare år, på universitet, sjukhus och andra offentliga platser.

Den Ädla Koranen på Canberras flygplats trycktes på kung Abdullahs order i Saudiarabien, som regerade från 2005 till 2015. Den innehåller den arabiska texten och vid sidan om den engelska översättningen av Muhammad Taqi-ud-Din al -Hilali och Muhammad Muhsin Khan. Det finns också ett godkännande från Shaikh Abdul-Aziz ibn Baz, Högste Domaren av Saudiarabien från 1993 till 1999, och ett förord av Shaikh Salih ibn Abdul-Aziz al-Shaikh, den nuvarande Saudiska Ministern för Islamiska Angelägenheter. Efter den Koranska texten finns det hundratals sidor av bilagor och under texten finns fotnoter som ger kommentarer. Det finns också frekventa interpoleringar i parentes för att klargöra betydelsen i översättning.

Markerade med "inte till salu" exporteras stora antal av Den Ädla Koranen som tryckts av saudierna runt om i världen. The King Fahd Complex for the Printing of the Holy Qur’an i Medina har tryckt ut över hundra miljoner Koraner på trettionio språk sedan det grundades 1985. Den omsorgsfullt förgyllda ädla Koranen distribueras som en del av saudiens globala da'wa eller ansträngning för att sprida islam. Den verkar vara inriktad på två typer av läsare.

Först försöker Den Ädla Koranen att värva muslimer i våldsam jihad mot icke-muslimer, för att upprätta ett islamiskt kalifat. För det andra syftar den till att engagera sig med kristna. Den längsta uppsatsen i bilagorna är ett argument om att Jesus var en islamisk profet, och kommentarer genom hela den ädla Koranen - i de förklarande fotnoterna, interpolationerna i parentes och bilagorna - utmanar och "korrigerar" kristna läror.

Ibland sägs det att när människor använder verser från Koranen för att motivera våld, så har de tagit dem ur sitt sammanhang. Denna kritik kan inte tillämpas på Den Ädla Koranen, som följer en traditionell islamisk metod för att tolka Koranen i ljuset av Muhammads exempel och läror, så kallade Sunna. I enlighet med denna tradition levererar citaten från Sunna den stora delen av de förklarande fotnoterna.

Om icke-muslimer: Fotnoterna i Den Ädla Koranen är upprepade gånger nedsättande om icke-muslimer. En fotnot till Sura 10:19 (s. 272, fn1) citerar till exempel Muhammed som säger att människor är födda muslimer och "konverteras" bort från islam av icke-muslimska föräldrar. För judiska eller kristna föräldrar som uppfostrar sitt barn i sin egen tro är detsamma som att lemlästa dem:
Varenda barn är född på al-Fitrah, men hans föräldrar konventerar honom till judendom eller kristendom ... Ett djur föder fram en perfekt djurunge. Finner du det lemlästat? 
Den arabiska frasen "al-fitrah" hänvisar till läran om att människans medfödda tillstånd är att vara en muslim. 

Koranens arabiska text kallar icke-muslimer för orena (Sura 9:28), med hjälp av ett nedsättande ord (najas). Fotnoten till denna vers förklarar om icke-muslimer att:
Deras orenhet är andlig och fysisk: andlig eftersom de inte tror på Allahs Enhet och på hans Profet Muhammed ... och fysiskt, för att de saknar personlig hygien (smutsig vad gäller urin, avföring och menstruationsblod). [S. 248, fn 2]

Sura 3:85 säger att "den som söker en annan religion än islam, så kommer det aldrig att accepteras, och i Livet Efter Detta kommer han att bli en av förlorarna". I fotnotskommentaren på denna vers citerar Den Ädla Koranen Muhammed för att förklara att kristna och judar som dör otroendes på Muhammed kommer att hamna i helvetet: 
Det finns ingen bland Judar och Kristna ... som hör om mig och sedan dör utan att tro på det Budskap som jag har sänts med ... utan han kommer att vara bland invånarna från (Helvetet) Helveteselden. [S. 84, fn 1]

Sura 4:47 varnar kristna och judar att de borde tro på Muhammed, annars kommer deras ansikten att tas bort i helvetet, vilket översättarna lägger till inom parentes "genom att göra dem som nackarna på baksidan; utan näsa, mun, ögon". Fotnotskommentaren förklarar vidare:
Denna vers är en sträng varning till Judarna och de Kristna, och en absolut skyldighet om att de måste tro på Allahs Budbärare Muhammed ... och även på hans Budskap om Islamisk Monoteism och på denna Koran. [S. 115, fn 2]

Koranen har verser som uppmanar till tolerans för kristna och judar. Ändå anstränger Den Ädla Koranen sig på att betona att sådana verser har upphävts av senare verser, efter den islamiska kontextuella abrogationsprincipen (naskh) [dvs att tidigare verser upphävs av senare verser]. Här är två exempel:

För det första säger Sura 2:62 att en kristen eller en jude som "tror på Allah och Den Sista Dagen och gör rättfärdiga goda gärningar, ska få sin lön av sin Herre, hos dem skall inte finnas rädsla, och de kommer inte att sörja". Detta skulle kunna antas antyda att kristna och judar kommer att accepteras av Gud om de följer sin tro korrekt. Men kommentaren på denna vers förtydligar att:
Denna Vers (och Vers 5:69) ... bör inte misstolkas av läsaren ... Upphävandet av denna Vers upphävdes av vers 3:85 "Och var och en som söker en annan religion än Islam, så kommer det aldrig att accepteras och i Livet Efter Detta kommer han att bli en av förlorarna" (dvs efter Profeten Muhammeds ankomst ... på jorden, kommer ingen annan religion utom islam, att accepteras från någon). [S. 13, fn 2]
Vad den här fotnoten faktiskt hävdar är att kristna och judar kommer till helvetet om de inte accepterar islam, eftersom tidigare verser som tycktes förorda tolerans har ersatts och annullerats av senare verser.

För det andra konstaterar Sura 2:109 att muslimer borde "förlåta och förbise" de kristna och judarna "tills Allah ger Sin Befallning". Ändå står det tydligt i fotnoten att "denna vers har upphävts" (s 21, fn 1) av Sura 9:29. Den senare versen befaller muslimer att bekämpa (det vill säga döda) kristna och judar, såvida de inte, eller tills de, överger sig till muslimer och hyllar:
Kämpa mot de som inte tror på Allah, eller på Den Sista Dagen, eller inte förbjuder det som har förbjudits av Allah och Hans Budbärare (Muhammed ...) och de som inte erkänner sanningens religion (dvs Islam) bland Skriftens folk ("bokens folk"/Judar och Kristna), tills de betalar Jizyah [skyddskatt] med villig underkastelse och känner sig undertryckta. [Sura 9:29, sid. 248]
Återigen hävdas det här att en mer tolerant vers har upphävts av en senare vers som befaller våld mot icke-muslimer.

Betydelsen av jihad: En del muslimer har föreslagit att den grundläggande betydelsen av jihad är fredlig kamp. Däremot definierar Den Ädla Koranen jihad som krig mot icke-muslimer för att göra Islam dominerande i världen. Denna jihad är obligatorisk för alla muslimer, och att avvisa denna skyldighet kommer att leda till helveteselden. Denna tolkning framgår av ordlistan, där uppslagsordet för jihad är:
Helig strid för Allahs Sak eller någon annan ansträngning för att göra Allahs Ord (dvs Islam) överlägset. Jihad anses vara en av grunderna för Islam. Se fotnot av (V.2: 190) [s. 873] 
Fotnoten som det refereras till är en kommentar till Sura 2:190, "Och slåss på Allahs Väg, mot de som slåss mot dig ..." Denna fotnot lyder:
Al-Jihad (helig strid) för Allahs Sak (med full kraft av antal och vapen) ges yttersta vikt i islam och är en av dess pelare (som den står på). Genom Jihad upprättas Islam, Allahs Ord blir överlägset (Hans Ord är La ilaha Illallah, vilket betyder att ingen har rätt att dyrkas utom Allah), och Hans Religion (Islam) sprids. Genom att överge Jihad (må Allah skydda oss från det) förstörs islam och muslimerna faller i en sämre (underlägsen) position; deras ära går förlorad, deras land blir stulna, deras styre och auktoritet försvinner. Jihad är en obligatorisk plikt i islam på varje muslim, och den som försöker fly från denna plikt eller som inte i sitt innersta hjärta vill uppfylla denna plikt, dör med en hycklares egenskaper. [S. 39, fn 1] 
Här säger Den Ädla Koranen att syftet med jihad är att få muslimer till att dominera över icke-muslimer, och islam dominant över andra religioner; islamisk krigföring mot icke-muslimer är en slags mission för att sprida tron, och varje muslim som inte uppfyller denna obligatoriska plikt är en "hycklare".

Vad som är dåligt med att vara en "hycklare" framgår av Den Ädla Koranen på sidan 906 i bilagorna: en hycklare kommer att hamna i helvetets lägsta djup, platsen för värsta straff. Den Ädla Koranen lär här att varje muslim som inte engagerar sig i och stöttar krigsföring för att etablera Islams dominans är förutsedd till att uppta den hetaste platsen i helvetet, sämre än den som upptas av icke-muslimer.

I sin fotnot till Sura 27:59 citerar Den Ädla Koranen en tradition av Muhammed som hänvisar till jihad (s. 512 fn 1). (Återigen är jihad definierad som "helig strid".) Fotnoten betonar att stridande icke-muslimer är den bästa möjliga gudfruktiga åtgärden för en muslim, näst efter den att bli muslim.

Kalifatet och det universella kriget mot icke-muslimer: Sura 2: 252 (sid 55, fn2, fortsätter till s. 56) hänvisar till Muhammed som Allahs budbärare. Fotnoten till den här versen rapporterar att Muhammeds profetskap utmärks av vissa egenskaper. Tre av dessa är:

(i) Muhammed blev segrande genom rädsla eller terror för ett avstånd på en månads resa: "Allah gjorde mig segrande genom fruktan (genom att han skrämde mina fiender) på ett avstånd av en månads resa."

(ii) Han var den första profeten från Allah, som tilläts att ta byte från sina fiender: "Bytet har gjorts till Halal (lovligt) för mig, men det var inte tillåtet för någon annan före mig."

(iii) Till skillnad från tidigare profeter sändes han till hela mänskligheten, inte bara till en viss grupp: "Varje Profet sändes endast till sin nation, men jag har sänts till hela mänskligheten."

Innebörden av denna tredje punkt är att alla överallt är skyldiga att acceptera Muhammed som sin profet, och de två första punkterna visar att han var unikt bemyndigad att föra krig mot de otroende, genom att terrorisera och plundra dem. Muhammed anses vara det bästa exemplet för muslimer att följa, tydligt inklusive dessa aspekter av hans profetiska karriär. Den Ädla Koranen betonar dessa aspekter av Muhammeds mission för att aktivera dem till jihad.

I dess fotnot på Sura 3:55 (s. 76, fn 1) konstaterar Den Ädla Koranen att när Jesus kommer tillbaka, så kommer han att införa islamisk lag och bryta korset (det vill säga förstöra kristendomen). Vid den tiden kommer Jesus att avskaffa toleransen av icke-muslimer, så att "det blir förpliktande för alla människor att omfamna islam och det kommer inte att finnas något annat alternativ". Med andra ord kommer de vara tvungna att konverteras med våld om det behövs.
Denna lära om Jesu återkomst upprepas i en kommentar till Sura 8:39 (s. 236, fn 1) och en kommentar till Sura 61: 6 (s. 761, fn 2) som säger att denna tradition är avsedd som " en sträng varning till Kristna som hävdar att de är efterföljare till ’Isa (Jesus) ...". I grunden säger Den Ädla Koranen till sina kristna läsare att när han kommer tillbaka, så kommer Jesus att tvinga dem att omfamna islam och alla människor på jorden tvingas välja mellan islam eller död.

I sin kommentar till Sura 9:29 (s. 248, fn 2) hänvisar Den Ädla Koranen till Muhammeds tradition angående judarna, som säger "Timmen (dvs. Den Sista Timmen) kommer inte att fastställas förrän du kämpar mot Judarna, och stenen bakom vilken en Jude kommer att gömma sig kommer att säga, 'O Muslim! Det finns en Jude som gömmer sig bakom mig, så döda honom." Så, i slutet kommer själva skapelsen att kräva judiskt blod.

I en interpolation i Sura 8:73 säger Den Ädla Koranen att muslimer i världen får inte förbinda sig med icke-muslimer, men förenas "för att vinna seger för Allahs religion av Islamisk monoteism" (s 242). Det förklaras i kommentarerna att om muslimer inte gör detta, så kommer det att bli fruktansvärd oordning och vedermöda i världen, med krig och strider och katastrofal nedbrytning av det civila samhället. Detta beror på de skadliga effekterna av icke-muslimskt styre. Dessutom är det också fel att ha "många Muslimska härskare", eftersom muslimer bör förena sig under en härskare, kalifen: "det är en laglig skyldighet ... att det inte får finnas mer än en Kalif för hela den Muslimska världen ..."

Dessutom ska alla som arbetar för att åtskilja muslimer i olika grupper under olika härskare dödas enligt Muhammed, som rapporteras ha sagt: "När alla [Muslimer] förenas ... och en man kommer upp för att desintegrera er och separera er in i olika grupper, döda då den mannen "(s. 242, fn 1). Det kan antas att alla som upprätthåller uppdelningen av muslimer i olika nationalstater, som är den internationella ordningen idag, står under dödsdom.

Den Ädla Koranen målar upp en suprematistisk vision om en ultimat islamisk seger över icke-muslimska religioner, där alla icke-muslimer kommer att konverteras till islam eller dödas. Texten i Sura 3: 110 lyder:
Ni (sanna troende i islamisk monoteism ...) är de bästa av människor som någonsin uppfostrats i mänskligheten; du vill ålägga al-Mahruf (islamisk monoteism och allt som islam har förordnat) och förbjuda Al-Munkar (polytheism, vantro och allt som islam har förbjudit), och du tror på Allah. [Sura 3: 110]
Fotnotskommentaren på denna vers förklarar:
"Du ... är de bästa av människor som någonsin uppfostrats för mänskligheten" betyder de bästa folket för folket, när du tar dem med kedjor på halsen tills de omfamnar islam (och därigenom räddar dem från det eviga straffet i helveteselden och får dem att komma in i paradiset i Livet Efter Detta) ... De människor som avses här kan vara krigsfångar som fångades och kedjades av muslimerna och deras fångenskap var orsaken till deras konvertering till islam. Så, det är som om deras kedjor var medlen för att vinna Paradiset. [S. 89, fn 1]
Denna fotnot är en hänvisning till en tradition av Muhammed som säger att Allah blir belåten av att se människor komma in i paradiset i kedjor. Detta motiverar att föra krig mot icke-muslimer, och tvinga dem in i islam genom att förslava dem; förslavandet av icke-muslimer är en välvilja för dem, för att de möjliggör för dem att uppnå paradiset.

Denna tolkning av Sura 3:110 är baserad på Muhammeds undervisning. Kan det ha någon tillämpning i dagens värld, eller är det en död bokstav?

Samma tradition citerades av den Islamiska Statens utgåva av sin tidsskrift Dabiq i oktober 2014, som innehöll en artikel med titeln "The Return of Slavery Before the Hour" [slaveriets återkomst före timmen]:
[Muhammed] sade: "Allah förundras över ett folk som kommer in i Jannah [Paradiset] i kedjor." Hadith-kommentatorerna nämnde att det här hänvisar till människor som kommer in i islam som slavar och sedan kommer in i Jannah. Abu Hurayrah ... sade medan han kommenterade Allahs ord, "Ni är den bästa nationen som uppfostrats för mänskligheten" ... "Du är det bästa folket för människor. Du tar dem med kedjor runt halsen, tills de går in i islam."
Samma känsla uttrycktes också av en holländsk Islamisk Statskrigare, Israfil Yilmaz, som bloggade om korrekt islamisk motivation för sexslaveri:
Människor [som] tror att det att ha en konkubin för sexuellt nöje bara har en mycket enkel tankegång angående den här frågan ... Det största och bästa med att ha konkubiner är att introducera dem till islam i en islamisk miljö - visa dem och undervisa dem religionen. Många av Profetens följeslagares konkubiner/slavar ... blev muslimska och några till och med stora befälhavare och ledare i islamisk historia, och det här är om du frågar mig den sanna essensen av att ha slavar/konkubiner.

De översättare som gjorde kommentarerna i Den Ädla Koranen och de saudiska ledarna som godkände texten, önskade utan tvivel att läsarna skulle ta i beaktande de läror de hade jobbat hårt med att presentera. Beviset är att många har gjort det. Saudiarabiens investering av miljarder dollar för att sprida de slags idéer som finns i Den Ädla Koranen har inte varit förgäves, och den Islamiska Staten erbjuder beviset.

Bevis för deras framgång återfinns i Israfil Yilmaz försvar av sex-slaveri. Detta stämmer inte bara med officiell ISIS-propaganda: den ligger också helt i linje med Den Ädla Koranens läror. Ett annat tecken på Den Ädla Koranens inflytande har varit floden av tusentals ISIS-rekryter som strömmar ifrån västliga nationer för att ansluta sig till jihad i Syrien och Irak.

Vad betyder allt detta? Ahmed Farouk Musa, en doktorand vid Monash University Medical School i Melbourne, berättade på ett forum om muslimsk extremism i Kuala Lumpur den 7 december 2014 att Den Ädla Koranen uppmuntrar till våld mot kristna och andra icke-muslimer: "Jag tror att propaganda som Hilali-Khan-översättningen och andra material som kommer ut ur Saudiarabien är en av de viktigaste huvudorsakerna till att ge näring åt extremistiska idéer bland Muslimer, våld mot Kristna och andra minoriteter. "

Det finns inte en enda tryckt Bibel, någonstans i världen, judisk eller kristen, som innehåller sådana uppviglande kommentarer som finns på sida efter sida som i Den Ädla Koranen. Det här är en bok som ska starta ett krig. Den ideologi som den främjar är grundad för att tända stubinen av våldsam jihad.

Med tanke på dess innehåll kan det tyckas överraskande att en kopia av Den Ädla Koranen har suttit i bönerummet på Canberras flygplats de senaste fyra åren. De teologiska egenskaperna hos denna utgåva av Koranen är inte en hemlighet. Men det verkar inte som om muslimer som använt musallah har protesterat, eller om de gjorde det, så fick det ingen uppmärksamhet av Canberras flygplatsmyndigheter. Canberras politiker och deras många rådgivare passerar också regelbundet längs korridoren där musallah ligger, men ingen av dem verkar ha tänkt kontrollera vilken version av Koranen som användes i deras flygplats bönerum. Tidigare i år bad the Public Health Association of Australia [folkhälsoorganisation] the Standing Committee on Foreign Affairs, Defence and Trade [utskottet för utrikesfrågor, försvar och handel] att förkasta "uppfattningen" att det finns någon inneboende koppling mellan Islam och terrorism. Det verkar som att tjänstemännen i Australiens Folkhälsoorganisation inte heller har besökt musallah på Canberras flygplats för att läsa dess Koran.

Det har varit mycket diskussion och ibland förvirring om hur unga muslimska män har blivit radikaliserade för att kämpa för ISIS. Att läsa och tro på de meddelanden som implanteras i Den Ädla Koranen skulle vara tillräckliga för att konvertera vissa människor till huvudpunkterna i ideologin för ISIS.

Den Ädla Koranens budskap är inte ett marginellt fenomen. Det är inte en åsikt från extremisterna i den islamiska världen, utan från den innersta hjärteroten, presenterad som en förgylld fri gåva från den saudiska kungen, the Guardian of the Two Holy Mosques [väktaren av de två heliga moskeerna]. Den Ädla Koranens politiska teologi anpassar sig till Saudiarabiens officiella dogm, och den har godkänts av den saudiska kungen och nationens högsta rättvisa, Stormuftin.

Det är nödvändigt att förstå Den Ädla Koranens äkthet och dess budskap till världen. De som står bakom Den Ädla Koranen tror uppenbarligen att rättvisa bara kommer att tjäna när muslimer styr världen, och att den krigföring som krävs för att uppnå detta mål inte bara är rättfärdigad: det är en gudomligt inrättad, oundviklig skyldighet som gäller för varje muslim, eftersom Muhammed och hans Koran är, som Sura 21:107 uttrycker det, "en barmhärtighet för världarna".

Man hör ibland att det inte är upp till icke-muslimer att uttrycka åsikter om Islam eller dess kanoniska texter, såsom Koranen. Men Den Ädla Koranens löpande kommentarer på texten, för att den har så mycket att säga om icke-muslimer, särskilt judar och kristna, ger icke-muslimer, i synnerhet judar och kristna, varje rätt att bilda sina egna åsikter om det.

År 2002 besvarade Christopher Hitchens en fråga från Tony Jones på ABC:s Lateline om varför unga, mestadels välutbildade, män begick vidrigheterna i 11 september-attackerna. Hitchens svar var: "Jo, det kan vara att de tror på sin egen propaganda." Vi måste anta att de som ansvarar för Den Ädla Koranen tror på sin egen propaganda också, och att en del som har läst den har blivit påverkade att tro på det också .

Vad bör australierna göra av det faktum att saudierna har presenterat en öppen och oförskämd ursäkt för våldsam jihad, till och med lovordar bruket av att fängsla fiender, på vår egen bakgård i åratal, inte för att visa upp Islam i ett dåligt sken, utan för att förhärliga det? Det faktum att Den Ädla Koranen finns på Canberras flygplats musallah är ingen tillfällighet. Denna utgåva av Koranen och de lärdomar som den främjar finns i islamiska bokhandlare, offentliga bibliotek, bönerum och Sunni moskéer över hela den engelsktalande världen.

Den brittiska historikern Tom Holland producerade nyligen en dokumentär om ISIS som heter The Origins of Violence [våldets ursprung]. En granskning av den engelska journalisten Peter Oborne publicerades i The Middle East Eye. Oborne exkluderade Holland för att föreslå att problemet med ISIS ligger hos Islam. Oborne fann det motbjudande att föreslå att det finns något om Islam som kan betraktas som ett "hot" och han rasade mot Hollands förslag att det skulle kunna finnas något i Muhammeds exempel och lära (som Oborne respektfullt kallade för "Profeten") som kunde ha styrt den Islamiska Statens handlingar.

Sådan okunnighet är frukten av religiös analfabetism. Eller kan det vara rädsla? Har Muhammed, prisad på Koranens sidor för att vara "segrare av fruktan", nu förlängt sitt skräckvälde, inte bara på avståndet av en månadsresa som Muhammed förklarade att han hade uppnått i 600-talets Arabien, utan över fjorton århundraden till Australien och resten av världen?

Självklart skulle många australiska muslimer, liksom Ahmed Farouk Musa, finna de budskap som befordras genom Den Ädla Koranens fotnoter och kommentarer som fullständigt motbjudande. Det är en besvikelse att dessa välmenande muslimer inte har kunnat bestämma vilken version av sina egna skrifter som ska placeras i ett offentligt bönerum utsett för deras användning. De kunde ha utövat påtryckningar till Canberras flygplats för att få denna version av Koranen ersatt av en annan, men om de har gjort det, måste deras försök ha misslyckats.

Budskapet i Den Ädla Koranen och dess utbredda offentliga distribution är frågor som australierna har all rätt att vara oroad över. Dess budskap har främjats offentligt i åratal utan en viskning av invändning från de som borde veta bättre.

Det skulle vara olämpligt och faktiskt irrelevant om våra ledare skulle svara på Den Ädla Koranens budskap med uttalanden som "Sann Islam främjar inte terrorism" eller "Ingen sann religion stöder våld". Att australiska tjänstemän understår sig att instruera Stormuftin i Saudiarabien eller the Guardian of The Two Holy Mosques (väktaren av de två heliga moskeerna) om vad som är sann Islam, är löjligt och stötande. Men våra nationers ledare, vars icke-muslimska medborgare Den Ädla Koranen uppviglar mot, med en sådan omaskerad fiendskap, har all rätt att säga; "Inte på vår bakgård!"

~~~

Dr Mark Durie is an academic, human rights activist, pastor, Shillman-Ginsburg Fellow at the Middle East Forum, and Adjunct Research Fellow of the Arthur Jeffery Centre of the Melbourne School of Theology. He has published many articles and books on the language and culture of the Acehnese, Christian-Muslim relations and religious freedom. Holding a PhD in Linguistics from Australian National University and a ThD in Quranic Theology from the Australian College of Theology, he has held visiting appointments at the University of Leiden, MIT, UCLA and Stanford, and was elected a Fellow of the Australian Academy of the Humanities in 1992